Zásuvné moduly JOSM editoru

Bakalářská práce se zabývá hodnocením zásuvných modulů Java OpenStreetMap editoru z hlediska jejich potenciálního přínosu pro tvorbu dat OpenStreetMap a zejména pro humanitární mapování. V rešeršní části práce byly zásuvné moduly klasifikovány do kategorií dle jejich tematického zaměření a také byly...

Full description

Main Author: Cabák, Martin
Corporate Author: Masarykova univerzita. Geografický ústav
Other Authors: Štampach, Radim, 1981-
Format: Books Dissertation / Theses
Language: Czech
Subjects:
Online Access: http://is.muni.cz/th/vsndc/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: Vedoucí práce: Radim Štampach
Physical Description: 48 listů, 10 nečíslovaných listů příloh : mapy, tabulky, grafy
Summary: Bakalářská práce se zabývá hodnocením zásuvných modulů Java OpenStreetMap editoru z hlediska jejich potenciálního přínosu pro tvorbu dat OpenStreetMap a zejména pro humanitární mapování. V rešeršní části práce byly zásuvné moduly klasifikovány do kategorií dle jejich tematického zaměření a také byly představeny základní koncepty použitelnosti a dosavadní metody testování použitelnosti. Vybraná metoda testování použitelnosti zvaná uživatelské testování spočívala v otestování vybraných zásuvných modulů na určitém počtu potenciálních uživatelů za cílem odhalit jejich použitelnost pro humanitární mapování. Výsledkem práce bylo zhodnocení testovaných zásuvných modulů z hlediska tří klasifikátorů – efektivity, účinnosti a spokojenosti spolu s návrhem zásuvných modulů, které by svým rozšířením měly potenciální přínos, avšak nebylo možné je testovat.
This bachelor thesis deals with the evaluation of plugins in Java OpenStreetMap editor in terms of their potential contribution to OpenStreetMap data creation and especially for humanitarian mapping. In the research part of the thesis, plugins were classified into categories according to their thematic focus and basic concepts of usability and existing usability testing methods were also presented. The chosen usability testing method called usability testing consisted of testing selected plugins on a number of potential users in order to discover their usability for humanitarian mapping. The result of this work was evaluation of tested plugins from the point of view of three classifiers – effectiveness, efficiency and satisfaction together with the suggestion of plugins, which by their extension would have potential benefit, but could not be tested.
Saved in: